طراحی مقدماتی

طراحی مقدماتی کاشانه هنر به صورت کارگاههای سه ماهه برگزار میگردد . در این کارگاه هنرجویان از سطح پایه شروع به طراحی میکنند و با اصول اولیه طراحی آشنا میشوند ، چشم ، دست و ذهنشان با یکدیگر هماهنگ میشود. نحوه کشیدن خطوط درست را می آموزند و به بررسی فرم ها ، تیرگی روشنی ها و نورو سایه میپردازند .در انتهای دوره هنرجویان آمادگی لازم را برای شرکت در دوره های تکمیلی طراحی مانند فیگور و پرتره و… بدست می آورند.

[us_counter target=”12″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”تعداد جلسات” title_tag=”h3″]
[us_counter target=”1″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”تعداد جلسات در هفته” title_tag=”h3″]
[us_counter target=”3″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”مدت زمان هرجلسه” title_tag=”h3″]
[us_counter target=”36″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”مجموع ساعات دوره” title_tag=”h3″]

درباره کارگاه طراحی مقدماتی

توانایی طراحی همیشه به عنوان معیاری برای ارزیابی سایر رشته های تجسمی از جمله گرافیک، عکاسی و مجسمه سازی بکاررفته است . در تمامی آکادمی های هنرهای زیبا طراحی جزو دروس پایه هنرجویان است و کارگاه طراحی جزو الزامات این آکادمی هاست.

[us_single_image image=”16976″ size=”full” style=”outlined”]
[us_single_image image=”16975″ size=”full” style=”outlined”]

کارگاه طراحی مقدماتی کاشانه هنر به صورت دو دوره سه ماهه برگزار میگردد . در سه ماهه اول هنرجویان به وسیله تمرین هایی که انجام میدهند چشم ، دست و مغز خود را با یکدیگر هماهنگ میکنند . سپس سعی میکنند سوژه طراحی را به درستی مشاهده کنند و کشیدن خط سالم را فرا میگیرند. سپس انواع خطوط را میشناسند و به بررسی فرم ها ، حجم و تیرگی روشنی میپردازند .

در سه ماهه دوم ، هنرجویان با مفهوم ترکیب بندی ، کادر بندی ، هارمونی و تضاد آشنا میشوند و به بررسی آثار اساتید طراحی میپردازند میپردازند و سعی میکنند تصویری منسجم با بیان ساده را طراحی کنند.

[us_single_image image=”16977″ size=”full” style=”outlined”]

تیترهای کلی سرفصل های دوره

سه ماهه اول :

  • برقراری رابطه صحیح بین دست و چشم / مشاهده درست سوژه / رسیدن به خط سالم
  • بررسی خط و تاثیر و حرکت آن  / بررسی روابط بین فرم ها / ایجاد حجم در سوژه
  • توزیع مناسب تیرگی و روشنی با تاکید بر نور و سایه / بررسی آثار اساتید

سه ماهه دوم :

  • ایجاد ترکیب بندی / دستیابی به کادر متعادل / ایجاد هارمونی و تضاد
  • رسیدن به تصویر منسجم با بیانی ساده / بررسی آثار اساتید.

مخاطبین دوره

همه علاقمندان به طراحی که احساس میکنند باید قلم بدست بگیرند و تصویری خلق کنند میتوانند در این دوره شرکت نمایند . هنرجویان رشته های طراحی لباس ، طراحی گرافیک ، نقاشی ، طراحی جواهرات ، مجسمه سازی و … میتوانند از آموزه های این دوره بهره مند شوند.

خروجی دوره

در انتهای سه ماهه اول از هنرجو انتظار میرود که به درک مناسبی از خط و فرم رسیده باشد و بتواند تیرگی و روشنی ها را به صورت مناسب توزیع کند .

در انتهای سه ماهه دوم  از هنرجو انتظار میرود علاوه بر کسب مهارت در ایجاد تصویر منسجم و گویا ، شیوه های مختلفی از برخورد با طراحی را تجربه کرده باشد و در راه رسیدن به بیان مشخصی گام بردارد.

[us_single_image image=”16978″ size=”full” style=”outlined”]