مجسمه سازی

دوره مجسمه سازی کاشانه هنر شامل دو بخش پرتره و فیگور است و هر بخش شامل دو ترم مقدماتی و پیشرفته میشود . آموزشهای این دوره به صورت عملی در کارگاه مجسمه سازی برگزار میگردد و اصول تئوری در حین تمرین به هنرجویان آموزش داده میشود. در پایان دوره هنرجویان:

۱- توانایی ساخت سردیس و تندیس را کسب میکنند .

۲- ابزار و اصول نسبی کارکترپردازی را میشناسند

۳- توانایی ساخت آناتومی ، ماهیچه ، فیگور و اسکلت را کسب میکنند.

[us_counter target=”24″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”تعداد جلسات بخش پرتره” title_tag=”h5″]
[us_counter target=”1″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”تعداد جلسات بخش پرتره در هفته” title_tag=”h5″]
[us_counter target=”4″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”تعداد ساعات هر جلسه بخش پرتره” title_tag=”h5″]
[us_counter target=”96″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”مجموع ساعات دوره پرتره” title_tag=”h5″]

درباره دوره مجسمه سازی

مباحث این دوره از پایه شروع خواهد شد و حتی کسانیکه قبل از شرکت در دوره هیچ زمینه ای از مجسمه سازی نداشته اند نیز میتوانند در این دوره شرکت نمایند.

دوره مجسمه سازی کاشانه هنر شامل بخش پرتره و بخش فیگور میباشد :

بخش پرتره خود از دو ترم  مقدماتی و پیشرفته تشکیل میشود . در این بخش هنرجویان آناتومی و ماهیچه های صورت را میشناسند و ذهن ، چشم و دست آنها با یکدیگر هماهنگ میشود و ذهنیت سه بعدی پیدا میکنند . هرجلسه یک سردیس میسازند و ساخت آرماتور ، تناسبات ، ساخت جمجمه و ماهیچه گذاری را فرا میگیرند.

[us_single_image image=”16914″ size=”full” align=”left” style=”outlined”]
[us_single_image image=”16913″ size=”full” align=”right” style=”outlined”]

بخش فیگور نیز از دو ترم مقدماتی و پیشرفته تشکیل شده است . برای شرکت در این بخش نیاز است که بخش پرتره را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید. در این بخش هنرجو دیتایل “جزئیات ” گیری و کارکترسازی را فرا میگیرد و به بررسی آناتومی میپردازد،با ابزارهای مجسمه سازی آشنا میشود و تکنیک های مختلف کار با گِل را می آموزد . سپس فیگور ، ماهیچه ها و اسکلت را به صورت کامل میشناسد و شروع به ساختن آنها میکند.

تیترهای کلی سرفصل های دوره

ساخت سردیس از روی مدل / شناخت ماهیچه از روی مدل زنده / ساخت آرماتور برای نیم تنه / ساخت آرماتور برای فیگور / ساخت اسکلت / تشریح ماهیچه های بدن / کارکتر پردازی و جنسیت سازی

خروجی دوره

درپایان بخش پرتره هنرجو ۱۲ عدد سردیس ساخته و توانایی ساخت آناتومی و ماهیچه های صورت را پیدا میکند و درپایان بخش فیگور هنرجو با ماهیچه ها و اسکلت بدن آشنا شده و توانایی ساخت تندیس را پیدا میکند.

مخاطبین این دوره

همه ی علاقه مندان به مجسمه سازی که بالای ۱۸ سال سن دارند میتوانند در این دوره شرکت نمایند.