نکته و تست درک عمومی هنر

800,000 تومان

در تاریخ 9 و 10 خرداد ماه 14 ساعت کلاس،350 عدد تست

با استاد رستمعلی 

توضیحات

2 و 3 خرداد ماه 14 ساعت کلاس،350 عدد تست

با استاد رستمعلی 

سر فصل مرحله‌ی سوم:

  • هنر صدرمسیحیت؛ بیزانس؛ قرون وسطی
  • هنر رنسانس ایتالیا؛ رنسانس شمال اروپا؛ منریسم؛ باروک؛ روکوکو
  •  جنبش های هنری قرن 19 (نئوکلاسیک؛ رومانتی سیزم؛ رئالیسم؛امپرسیونیسم و…)
  •  جنبش های نیمه اول قرن 20  (هنر مدرن)؛ جنبش های نیمه دوم قرن 20(هنر پست مدرن)