نکته و تست خلاقیت تصویری

500,000 تومان

نکته و تست خلاقیت تصویری با هدف آموزش نکات پر تکرار و روش‌های صحیح تست زنی و مدیریت زمان، برگزار میشود.

در این برنامه‌ی آموزشی مجموعه‌ای از تست ها که به صورت طبقه بندی شده و موضوعی آماده شدند بررسی و تحلیل میشوند.

این دوره توسط استاد احمد رئوفی در 3 جلسه‌ی 5 ساعته و چهارشنبه‌ها 22 و 29 خرداد و 5 تیر ماه برگزار میشود.

توضیحات

نکته و تست خلاقیت تصویری با هدف آموزش نکات پر تکرار و روش‌های صحیح تست زنی و مدیریت زمان، برگزار میشود.

در این برنامه‌ی آموزشی مجموعه‌ای از تست ها که به صورت طبقه بندی شده و موضوعی آماده شدند بررسی و تحلیل میشوند.

این دوره توسط استاد احمد رئوفی در 8 جلسه‌ی 1.5 ساعته برگزار میشود.

 

آدرس تلگرام کاشانه هنر

آدرس اینستاگرام کاشانه هنر