دوره مقدماتی مجسمه سازی پرتره

790,000 تومان

سرفصل های دوره مجسمه سازی پرتره مقدماتی به شرح زیر است:

◊ ساخت اعضای صورت

◊ ساخت آناتومی اسکلت صورت

◊ ساخت ماهیچه های صورت

◊ یادگیری قالب گیری از سردیس

 

دوشنبه ها ساعت 16:00 الی 20:00

مدرس: بشیر ناصری

در کاشانه هنر

توضیحات

دوره یک ساله مجسمه سازی

در این دوره هنرجو با دو رویکرد با اصول مجسمه سازی در محیط کارگاه آموزشی آشنا می شود.این دو رویکرد شامل دو بخش پرتره و فیگور می باشد.  در هربخش هنرجو با گذراندن یک دوره ی مقدماتی که شامل آشنایی با اجزاء صورت و ساخت چند نمونه به صورت جداگانه است، در عمل با چگونگی ساختار و ویزگی های اعضای پرتره آشنا می شود. و مهارت های کافی را در ساخت این اعضاء کسب می کند.

در دوره ی دوم ساخت سردیس هنرجو شروع به ساخت سردیس هایی از نمونه های ساخته شده می کند. که بتواند مهارت های حرفه ای را در ساخت سردیس کسب کند. در این دوره هنرجو شروع به ساخت سردیس از مدل زنده می کند. و می تواند توانایی لازم را در برخورد و اجرای هر مدلی با ویژگی های متفاوت را داشته باشد.

در رویکرد دوم ؛ یعنی فیگور ابتدا طی یک دوره ی مقدماتی هنرجو با اعضاء آناتومی انسان شامل استخوان بندی و اسکلت انسان و ماهیچه ها و فرم های بدن آشنا می شود. چند نمونه از فیگور انسان را می سازد.سپس در دوره ی دوم آناتومی و فیگور با دانش و شناختی که از دوره ی اول حاصل کرده در عمل با اجرا و ساخت چند نمونه از مجسمه های ساخته شده توانایی های خود را به اجرا در می آورد، و سپس از روی مدل زنده نمونه ای را طراحی و اجرا می کند.

خروجی این دو دوره (سردیس و فیگور) به نحوی است که هنرجو شروع به تجربه مستقل و آزاد از حالت ها و پوزیشن های فیگور انسانی به عمل آورد. 

هنرجویانی که این دو دوره را با موفقیت سپری کنند می توانند در پایان دوره در کلاس های مجسمه سازی پیشرفته شرکت به عمل آورند. در این دوره هنرجویی که توانایی لازم را بر اثر تمرین و شناخت به دست آورده می تواند اندیشه و نگاه خود را در مجسمه به صورت عملی در قالب های مختلف در طول کلاس ها به اجرا در آورد.

در این دوره هنرجویان با آثار مجسمه سازی جهان و هنرمندان مجسمه ساز آشنا می گردد. به چگونگی و شاخصه ها و جریانات مجسمه سازی جهان و هنرمندان و تحلیل آثار مجسمه پی می برد. و می تواند در جهت دهی به اندیشه هنری و مجسمه سازی خود مسیر صحیحی را طی نماید.

در هر دوره هنرجو با اصول قالبگیری و آرماتوربندی آشنا می گردد.

هنر و در اینجا مجسمه سازی چیزی جز زایش اندیشه و نگاه هنرمند به هستی خود نیست و برای این زایش می بایست با آموزش صحیح و سپس با اندیشه سازی بتواند نگاه خود را به هنر و هستی در قالب مجسمه به ظهور برساند.

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید:
آدرس تلگرام کاشانه هنر
آدرس اینستاگرام کاشانه هنر