طراحی اندام ویژه‌ی (طراحان لباس)

713,000 تومان

دوره‌ی طراحی اندام:

دوره طراحی اندام در 18 جلسه و شامل  54 ساعت است.

طراحی اندام 1: 9 جلسه‌ی 3 ساعته

طراحی اندام 2: 9 جلسه‌ی 3 ساعته

روزهای سه شنبه از ساعت 5 تا 8

شروع دوره : سه شنبه 27 فروردین

استاد: سعید عبدیزدان

توضیحات

سرفصل های درس طراحی اندام

طراحی فیگور:

شناخت روابط اجزاء بدن (سر، بالاتنه، لگن، پاها، دستها)

شناخت تعادل و راه رفتن

شناخت تناسبات بدن

شناخت حجم بدن بواسطه ساده کردن سطوح

اغراق در تناسب

شناخت اجزاء صورت و دست و پا

تلفیق پوشش پارچه و…..با بدن

شناخت رفتار پارچه روی حجم بدن

طراحی جنسیت:

شناخت ارزشهای خطی

شناخت کیفیات متفاوت پارچه (سبکی، سنگینی، نرمی، زبری، نازک، ضخیم، شفاف و پوشاننده)

شناخت بیان حالت پارچه بواسطه خط روی بدن

شناخت تناسب سیاه و سفید و روابط آن با بیان حالت انواع پارچه

تناسب رنگ و ترکیب رنگها

شناخت چیدمان رنگها و بیان بواسطه کنار هم گذاری رنگها

ایده یابی از آثار هنرمندان و طبیعت برای کنار هم گذاری رنگها

اجرای رنگ با تکنیکهای آبرنگ و مداد رنگ

شناخت ترکیب پارچه ها با جنسیت ها و رنگهای متفاوت در یک طرح برای بدست آوردن بهترین ترکیب ها