ثبت نام آزمون های میدیا

220,000 تومان

آزمون های میدیا درکل شامل 9 آزمون بوده است:
مهلت ثبت نام برای 6آزمون قبلی گذشته است  و تنها امکان ثبت نام برای 2 آزمون باقی مانده است.
که تاریخ ها ی آمون های باقیمانده به شرح زیر می باشد:

 • آزمون هشتم         14 خرداد ماه  1400
 • آزمون نهم             هنوز تاریخ از مرکز تهران اعلام نشده است

توضیحات

 برنامه آزمون های آزمایشی میدیا کنکور 1400 به شرح زیر است:
    

آزمون های ازمایشی میدیا کنکور 1400 شامل 9 آزمون میباشد،که  آزمون ها شامل بودجه بندی وبرنامه ای مشخص است که پس از ثبت نام شما میتوانید دفترچه بودجه بندی آزمون را از آموزشگاه دریافت کنید آزمون های میدیا برخلاف سال های گذشته به دلیل شرایط موجود به صورت انلاین برای کل کشور برگزار میشود و آزمون های ازمایشی میدیاحاوی کارنامه ای باتمام مشخصه های استاندارد کنکور میباشد.

 • آزمون اول ( 25 مهر ماه 1399 )
 •  مهلت ثبت نام گذشته _آزمون بر گزار شد.

 

 • آزمون دوم  ( 30 آبان ماه  1399)
 • مهلت ثبت نام گذشته  _  ازمون بر گزار شد.

 

 • آزمون سوم  (28 آذر  ماه  1399 )
 • مهلت ثبت نام گذشته_ آزمون بر گزار شد

 

 • آزمون چهارم  ( 3 بهمن ماه  1399 ) 
 • مهلت ثبت نام گذشته _ آزمون برگزار شد

 

 • آزمون پنجم (  24 بهمن ماه  1399  )
 •   مهلت ثبت نام گذشته_ آزمون برگزار شد

 

 • آزمون ششم  (  22 اسفند ماه  1399 )  
 • مهلت ثبت نام گذشته _آزمون برگزار شد

 

 • آزمون هفتم   (  3 اردیبهشت ماه  1400  )
 • مهلت ثبت نام گذشته _آزمون برگزار شد

 

 • آزمون هشتم  ( 14 خرداد ماه  1400  )
 • امکان ثبت نام هنوز باقی است

 

 • آزمون نهم  ( هنوز تاریخ از مرکز تهران اعلام نشده است )
 • امکان ثبت نام هنوز باقی است