کارگاه نقاشی سه ماهه

کارگاه نقاشی سه ماهه:

کارگاه نقاشی سه ماهه مناسب آن دسته از علاقه‌مندانی است که ضمن دارا بودن شناختی اولیه از طراحی پایه مایل هستند اصول پیکربندی یک اثر نقاشی را فرا گیرند و در خلق آثار فردی به کار گیرند . شرکت کنندگان در این دوره هر کدام ضمن اینکه در تمرین های گروهی کارگاه مطالب اساسی و مطرح در هنر نقاشی را تمرین خواهند کرد بر اساس سطح اولیه خود از تمرین های اختصاصی برخوردار خواهند شد که برای تقویت مهمترین نقاط ضعف هر هنرجو توصیه می شوند .

محتوای آموزشی :

محتوای آموزشی کارگاه نقاشی سه ماهه شامل بخش های گوناگونی از جمله

کارگاه نقاشی : (ماهیت رنگ، چرخه رنگ، خاکستری‎های رنگی و ساخت آنها)

کارگاه طراحی:( خط شناسی، روش‎های دیدن، ایجاد سایه‎روشن، جنسیت پردازی)

جلسات تجزیه و تحلیل آثار هنرمندان

سبک شناسی

تاریخ هنر

و مبانی نظری هنر میباشد : (شناخت و ترکیب فرم‎ها، چیدمان اجزای تصویر و تناسب آن با کادر)

از نتایج کارگاه نقاشی سه ماهه میتوانند به ایجاد انگیزه در خلق آثار هنری و قابلیت اجرای ایده های هر هنرجو بر اساس سطح اجرای هر کدام اشاره کرد.

این دوره شامل 48 ساعت آموزشی است . که به صورت 12 جلسه 4 ساعته برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام و یا رزرو این دوره با دفتر کاشانه هنر تماس حاصل فرمایید.