طراحی طلا و جواهرات قسمت پایه

Ahmad Raoufi

متولد 1328_تکاب
تحصیلات :
1377- دریافت مدرک سیکل سوم از دانشگاه سوربن و پاریس VIII
1358- دریافت مدرک D.E.A دانشگاه پاریس I سوربن
1357- فوق لیسانس هنرهای تجسمی با گرایش آموزشی هنر از دانشگاه پاریس I سوربن
1356- دریافت مدرک لیسانس هنرهای تجسمی از دانشگاه پاریس VIII
1355- لیسانس هنرهای تجسمی از دانشگاه تهران
تدریس :
دانشگاه پاریس 8 – ST Denis-Vincenn
1374- مدرسه عالی بازرگانی(هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی) آوینیون فرانسه
دانشگاه تهران – دانشکده هنرهای زیبا
1380 تا کنون – مدرس دروس نظری گروه فرهنگی چارسو
1377 تا کنون – دانشگاه آزاد دانشکده هنر و معماری تهران
1380 به بعد- دانشگاه هنر تهران
نمایشگاه ها :
پریسا محمدی
طراحی_طلا_و_جواهر
طراحی طلا و جواهر
طراحی طلا و جواهر
طراحی طلا و جواهر