سخنران ها

دسته بندی
بارکد QR

تاریخ

جمعه, 27 اردیبهشت 1398

زمان

17:00 - 19:00

مبلغ

50,000 تومان

از آماتور تا حرفه‌ای درس گفتاری از مُب ضیایی

راه و رسم هنرمند شدن

در این درس گفتار دکتر محمدباقر ضیایى به تاثیر مجموعه ای از فرصت ها و امکانات همچون عملکرد نهادها ،اقتصاد هنر و رسانه ها اشاره میکند تا روند تبدیل شدن هنرمند آماتور به یک هنرمند حرفه ای را مورد بررسى قرار دهد.

شما در این درسگفتار دیدگاههاى دکتر ضیایى را در مورد سوالات زیر مى شنوید و این موضوعات را به بحث و تبادل نظر مى گذارید:

  • هنرمند حرفه ایى کیست؟
  • رابطه متقابل یک هنرمند حرفه ایى و جامعه چگونه مى باشد؟
  • تاثیر گالرى و برگزارى نمایشگاه آثار، بر فرایند حرفه ایى شدن هنرمندان آماتور چیست؟
  • بینالها و فستیوال ها چه تاثیرى بر معرفى هنرمند دارند؟

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه