آموزش طراحی

آموزش طراحی
آموزش طراحی
آموزش طراحی - ترم اول
آموزش طراحی – ترم اول

آموزش طراحی

آموزش طراحی و نقاشی همیشه به عنوان معیاری برای ارزیابی سایر رشته های تجسمی از جمله گرافیک ، عکاسی و حتی مجسمه سازی بکار رفته است .در تمامی آکادمی های هنرهای زیبا این دروس را جز دروس پایه ی دانشجویان قرار می دهند و گذراندن این کارگاه ها از الزامات این آکادمی ها است .

کارگاه های آموزش طراحی در کاشانه هنر در حال حاضر بصورت دوره های کوتاه مدت شش هفته تشکیل می شوند و جدا از سایر کارگاهها برنامه ریزی شده اند .هدف از طراحی این دوره ها تربیت هنرجویان در مقطع پایه و اصول اولیه این رشته های تجسمی بوده است .هنرجویان پس از فراگرفتن اصول این رشته ها می توانند در بدست آوردن تجربه های بیشتر به ادامه ی برنامه ی تمرینی خود بپردازند .یا در صورت علاقه در دوره های تکمیلی کاشانه هنر که برای قدم گذاشتن در فضای حرفه ای و هنرمندانه برنامه ریزی شده شرکت فرمایند

آموزش طراحی - ترم اول
آموزش طراحی -بخش اول

محتوای آموزش طراحی :

بخش اول:

• برقراری رابطه صحیح بین دست و چشم
• مشاهده ی درست سوژه(تقویت حس دیداری)
• رسیدن به خط سالم
• بررسی انواع ، تاثیر ، حرکت و آهنگ خط
• بررسی روابط بین فرم ها
• ایجاد حجم در سوژه
• توزیع مناسب تیرگی و روشنی با تأکید بر نور و سایه
• بررسی آثار اساتید طراحی

پس از اتمام این بخش از هنرجو انتظار می رود به درک مناسبی از خط و فرم رسیده باشد.

 

طراحی - ترم دوم
آموزش طراحی -بخش دوم

بخش دوم :

• ایجاد کمپوزیسیون (با توجه به اصول ترکیب و چیدمان عناصر)
• دستیابی به کادر بندی متعادل
• ایجاد هارمونی و تضاد
• رسیدن به تصویری منسجم با بیانی ساده
• بررسی آثار اساتید طراحی
پس از اتمام این ترم هنرجو علاوه بر کسب مهارت در ایجاد تصویر منسجم و گویا ،شیوه های مختلفی از برخورد با طراحی را تجربه کرده است و قدم در راه رسیدن به بیان شخصی خویش گذاشته است.