[us_single_image image=”17656″ size=”full” align=”center” style=”outlined”]

خلاقیت نمایشی با استاد کیانوش اخباری از تهران در کاشانه هنر برگزار خواهد شد .

تاریخ برگزاری همایش خلاقیت نمایشی ۹۷ : ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷

تعداد ساعات همایش  : ۲۲ ساعت

[us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%22%2C%22type%22%3A%22featured%22%2C%22price%22%3A%22550000%22%2C%22substring%22%3A%22%D8%AF%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%22%2C%22features%22%3A%2222%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%5Cn%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85%22%2C%22btn_color%22%3A%22green%22%2C%22btn_style%22%3A%22solid%22%2C%22btn_size%22%3A%2215px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fkashanehonar.com%252Ffa%252Fshop%252F%253Fadd-to-cart%253D17647%7Ctitle%3A%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%2520%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%2520%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%2520%25D8%25AF%25D9%2588%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587%2520%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25DB%258C%25D8%25AA%2520%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DB%258C%7C%7C%22%7D%5D”]

چگونه خلاقیت نمایشی بخوانیم؟

خلاقیت نمایشی : توصیه و راهنمایی برای درسی که هیچ کتاب درسی در نظام آموزش و پرورش ندارد، (البته کتاب ۸۰ صفحه ای 7 سال پیش که از آن سؤالی مطرح نمی شود مورد نظرم نیست. ) بسیار سخت است. شاید به دلیل نداشتن منبع درسی مشخص، اگر در سال 89، هشت سؤال مربوط به کارشناسی ارشد رشته سینما در آزمون ورود به دانشگاه ها مطرح میشود!

چیزی نمی توان گفت و یا در خلاقیت نمایشی کنکور 90 که فقط 6 سؤال آن نیاز به مطالعه ی درسی به معنای واقعی دارد و 14 سؤال دیگر حتی به دیدن فیلم و تصاویر یا جنبه نمایشی ارتباط مستقیمی ندارد یا همین کنکور سال 91 یا 92 که بسیار تخصصی و سخت بود. اما با همه این تفاوتها (از کنکور 88 تا 92 شما به عنوان داوطلب کنکور هنر باید در همه زمینه ها به شکل تخصصی ، دقیق و تحلیلی مطالعه کنید تا اگر آزمون نمایشی مثل کنکور ۹۰ ساده باشد و اگر سخت و تخصصی مثل آزمون 89 و 91 و 92 برنده باشید

در یک نگاه کلی

خلاقیت نمایشی تأکید بر اطلاعات عمومی شما از تئاتر و سینما دارد.

بنابراین هر چقدر اطلاعات شما در مورد مسائل مربوط به کارگردانی صحنه های تئاتر و پلان های سینمایی و ترکیب بندی تصاویر آنها و شناخت سبک ها بیشتر باشد موفق تر خواهید بود. (یادتان باشد که قرار نیست بتوانید به ۱۰۰ درصد سؤالات نمایشی پاسخ دهید و همه آنها را مطالعه کرده باشید، زیرا مطالب نامحدود است و خبری از محدودیت فعلاً وجود ندارد.)

در واقع شما در گام اول باید با مبانی سینما تئاتر و تاریخ پیدایش و تحولات آن آشنا شوید.

در گام دوم با تجزیه، تحلیل و یا دیدگاه نظریه پردازان آشنایی پیدا کنید.

در گام سوم با توجه به دو مرحله قبل ، شما با اصطلاحاتی آشنا خواهید شد که طراحان سؤال معمولا از آن ها هر سال طرح می کنند.

تأکید می کنم فیلم هایی که در این 3 مرحله از آنها نام برده می شودو یا دیدن تصاویر کتاب های مرجع سینما و تئاتر نیز اهمیت زیادی دارد.

اما نکته اساسی برای فراگرفتن مطالب خلاقیت نمایشی:

شما باید حافظه خود را تقویت کنید، نام فیلمها و کارگردان ها و یا اصطلاحات و تاریخ ها در کنار دروس دیگر، کار را سخت می کند. توصیه می کنم که مواردی نظیر این نام ها و دوره ها را هیچگاه در یک نشست مطالعه نکنید. آنها را تبدیل به فلاش کارت هایی بکنید که همیشه در کنارتان باشد و بتوانید هر 2-3 ماه یک بار حتماً آنها را دوره کنید.

در درس نمایشی فراگرفتن و دوره کردن درس اهمیت بیشتری نسبت به تست زنی دارد. ضمن آنکه منبع خوبی برای تست زنی در این درس وجود ندارد. اما توصیه می کنم سؤال های نمایشی سال های قبل کنکور سراسری حتماً مرور شود.

توصیه بعدی این است که درس تئاتر و سینما را به شکل موازی مطالعه کنید و ذهنتان را درگیر هر دو درس کنید تا با هم پیش بروند، این کار قدرت تجزیه و تحلیل شما را در هر دو درس بالا می برد .

به عنوان منبع درسی و پایه می توانید

از دو کتاب «خلاقیت نمایشی، راه اندیشه، افسانه نسل شریف» و «خلاقیت نمایشی، قلم چی، ژاله نساری» استفاده کنید.

تأکید می کنم اگر با توجه به سؤالات نمایشی سراسری 89 – 91 و 92 بخواهیم برنامه ریزی کنیم این دوکتاب در حد30 تا 40 درصد مطالب را پوشش می دهد و بقیه آن طبق توصیه ها و خلاقیت و اطلاعات بصری شما کامل خواهد شد. نمی توان در گام اول از کتاب های کارشناسی ارشد نام برد چون بدون شناخت اولیه، متوجه مطالب این کتابها نمی شوید.

اگر درس «خلاقیت نمایشی» را تا پایان اردیبهشت به اتمام برسانید و خرداد به دوره و دیدن تصاویر بپردازید، وضعیت مناسبی خواهیدداشت و مطمئناً از رقیبانتان پیشی خواهید گرفت. به این امید!”

 

نویسنده : افسانه نسل شریف