دسته بندی ها

اساتید

پروین حیدرزاده

پروین حیدری زاده متولد 1370.عضو پیوسته انجمن تصویرگران، کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر اصفهان و کارشناسی ارشد…

سعید عبدیزدان

متولد 1371تحصیلات : کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر اصفهانتدریس : طراحی پایه تا پیشرفته نقاشی طراحی کاراکتر…

کسری ابوالقاسمی

کسری ابوالقاسمی متولد 1373 تحصیلات : کارشناسی صنایع دستی گرایش سرامیک دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۲ نمایشگاه ها :…

رضا مزروعی

رضا مزروعی  کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر اصفهان کارشناسی ارشد نقاشی (فارق التحصیل بهمن 97) سابقه تدریس :…

مائده شاهمرادی

مائده شاهمرادی متولد:1360کارشناسی صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان کارشناس ارشد صنایع دستی دانشگاه الزهرا سابقه…