دسته بندی ها

اساتید

رضا مزروعی

رضا مزروعی  کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر اصفهان کارشناسی ارشد نقاشی (فارق التحصیل بهمن 97) سابقه تدریس :…

مائده شاهمرادی

مائده شاهمرادی متولد:1360کارشناسی صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان کارشناس ارشد صنایع دستی دانشگاه الزهرا سابقه…

حمیدرضا کشاورز

حمیدرضا کشاورز متولد1350تحصیلات : کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه شیراز کارشاسی ارشد هنر اسلامی گرایش سفال،…

امیرفرزان میرمحمدی

امیرفرزان میرمحمدی _متولد 1367 _کاردانی معماری داخلی از دانشگاه علمی کاربردی _فعال در حوزه هنر دیجیتال از سال…

پوربه ترک زاده

_متولد 1375 _هنر مند مستقل آهنگ سازی در ژانرهای الکترونیک تجربی و موسیقی جهان با محوریت ساز هندپن _نوازنده ی تمبک…