سهیل رضوی

سهیل رضوی دانشجوی ادبیات نمایشی، دانشگاه هنر و معماری همکاری و در تدریس و برگزاری کلاس‌های نکته و تست از سال ۹۶…

صبا سلیمانی

استاد صبا سلیمانی: سابقه ی حرفه ای:دبیر کمیسیون صادرات انجمن صنایع دستیِ اتاق بازرگانی اصفهان رشته‌ی تحصیلی…

زبان

بررسی درس زبان در کنکور هنر: زبان انگلیسی در کنکور سراسری دارای ۲۵ سوال است. داوطلب باید به سوالات زبان انگلیسی از…

عربی

بررسی درس عربی در کنکور هنر: درس عربی دومین بخش از دفترچه عمومی‌سوالات کنکور است.که شامل تست‌های ۲۶ تا ۵۰ کنکور…

ادبیات

بررسی درس ادبیات در کنکور هنر: ادبیات اولین و مهم ترین درس دفترچه عمومی‌کنکور سراسری است.و تست‌های ۱ تا ۲۵ دفترچه…