آرشیو تگ ها

موسیقی

کیارش خدا‌شناس

کیارش خدا‌شناسمتولد سال 1369او فارغ التحصیل رشته کارشناسی موسیقی از دانشکده‌ی دانشگاه تهراناو…