آرشیو تگ ها

رشته نقاشی

احمد رئوفی

احمد رئوفی احمد رئوفی متولد ١٣٥٩ است. كارشناسى ارشد نقاشى از دانشگاه هنر تهران كارشناسى نقاشى از دانشگاه هنر…