آرشیو تگ ها

آموزش

ورکشاپ طراحی خلاق

ورکشاپ طراحی خلاق: - ظرفیت ورکشاپ طراحی خلاق محدود می باشد - ورکشاپ های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.روند ورکشاپ…

کمپ

تنها کمپ مطالعاتی تخصصی نوروز۹8 دراصفهان  ویژه گروه هنر روزانه حداقل ۸ ساعت مطالعه مفید. با سبقت از رقبا، موفقیت…