کسری ابوالقاسمی

کسری ابوالقاسمی

متولد 1373

تحصیلات :

کارشناسی صنایع دستی گرایش سرامیک دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۲

نمایشگاه ها :

_شرکت در نمایشگاه گروهی صنایع دستی در گالری نقش خانه
در میدان نقش جهان بهمن ۱۳۹۳

_شرکت در نمایشگاه گروهی سرامیک در گالری مرکز رشد
دانشگاه هنر اصفهان در مهر ۱۳۹۵

فعالیت ها :

سردبیر و مدیر مسئول نشریه دانشجویی “پژوه” (نشریه تخصصی سرامیک ۱۳۹۷-۱۳۹۵)
تدریس خصوصی و آزاد سفالگری در کارگاه شخصی ۱۳۹۵
تدریس در مرکز عالی استعدادیابی آموزش و پرورش (سلاله) ۱۳۹۶
همکاری با Adam Broomberg و Oliver Chanarin در پروژه “طبع و فروش در ایران ممنوع است” گالری Ag (ای جی) ۱۳۹۶
نگارش مقاله آسیب شناسی بازار میناکاری شهرستان اصفهان و ارائه در چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین علوم انسانی ۱۳۹۷

 

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه