کاشانه سفر

بازدید یک روزه از موزه ایران باستان(گنجینه موزه لوور فرانسه) و هنرهاى معاصر تهران(آثار على اکبر صادقى-‏آخرین روز نمایش)

? حرکت: پنج شنبه ٢٣ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ٢٣:۵٩ از کاشانه هنر

? بازگشت: جمعه ٢۴ فروردین ۱۳۹۷ ٢٣:۵٩ کاشانه هنر

جزئیات برنامه: صرف صبحانه | بازدید از موزه ایران باستان| صرف ناهار| بازدید از موزه هنرهاى معاصر تهران| حرکت به سمت اصفهان و پذیرایى میان وعده

خدمات تور:یک وعده ناهار در رستوران ( چلوجوجه به همراه نوشیدنى)| یک وعده پذیرایی|پرداخت کلیه ورودی ها|بیمه مسئولیت مدنی|اتوبوس توریستی

? نکته: هزینه صرف صبحانه و شام بر عهده شرکت کنندگان مى باشد.

? سرپرست: رحیمیان ٠٩٣٠٢٩٨٠٠٢٠