پوربه ترک زاده

پوربه_ترک_زاده

_متولد 1375
_هنر مند مستقل آهنگ سازی در ژانرهای الکترونیک تجربی و موسیقی جهان با محوریت ساز هندپن
_نوازنده ی تمبک و سازهای کوبه ای ملل ، بادی فولک ، وکال های کارناتیک و اورتون
_همکاری با گروه پیلدم و پروژه جیم الف جا

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه