میترا پورمعمار

میترا پورمعمار

  • متولد۱۳۵۹
  • فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی
  • عضو هیئت موسس و مدیر اجرایی آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی کاشانه هنر
  • عضو هیئت موسس، مدیر و صاحب امتیاز نگارخانه متن
  • برگزاری چند نمایشگاه انفرادی و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در اصفهان و تهران
  • مدرس طراحی و نقاشی از سال ۱۳۸۶
  • مدرس نقاشی کودکان و نوجوانان

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه