مهران نوروزی

دکترمهران نوروزی:

سابقه تحصیلی و سابقه تدریس و مشاوره:
 • ۱۴۰۰ : رتبه ۱ کشور در کنکور کارشناسی ارشد گروه هنرهای پژوهشی، رشته مطالعات موزه.
 • ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ : فارغ التحصیل دکتری باستانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(رتبه ۷ کنکور دکتری ۱۳۹۴ )
 • رسالۀ دکتری: تحلیل ابعاد فن آورانه آثار معماری دوران تاریخی ایران.
 •  تاریخ دفاع: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
 • ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ : کارشناس موزه دانشگاه هنر اصفهان (رتبه ۳۵۱ سهمیه منطقه ۱ کنکور سراسری ۱۳۸۶ )
 • ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ : دیپلم گرافیک هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
 • مدرس درک عمومی هنر: ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ هنرهای زیبای اصفهان، کاشانه هنر اصفهان، هنرستان صداوسیما تهران، هنرستان نیمرخ تهران.
 •  مشاوره کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد: ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ : ، کاشانه هنر اصفهان، هنرستان صداوسیما تهران، هنرستان نیمرخ تهران.
 •  مدرس دانشگاه سوره ۱۴۰۱
 •  مدرس تاریخ هنر ایران و جها ن در هنرهای زیبای اصفهان. ۱۳۸۸ – ۱۳۹۳
 •  مدرس تاریخ معماری ایران و جهان اسلام دانشگاه آزاد واحد شهر پردیس تهران، اردستان. ۱۳۹۱ – ۱۳۹۳
 •  تدریس برداشت از بناهای تاریخی به دانشجویان کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر پردیس تهران. ۱۳۹۳
 •  تدریس طرح  معماری داخلی(۱-۳)طراحی موزه به دانشجویان کارشناسی معماری داخلی دانشگاه امین فولادشهر اصفهان.

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه