محمد سلامت زاده

محمد سلامت زاده

متولد :1361

مدرک تحصیلی:کارشناسی نقاشی

-نمایشگاه گروهی نقاشی صداثر صد هنرمند-گالری گلستان-تهران1389

– نمایشگاه گروهی نقاشی -گالری آپادانا –اصفهان 1390

– شرکت وانتخاب اثر به عنوان اثر برگزیده-نمایشگاه فرهنگ شهروندی وهنرهای جدید-موزه هنرهای معاصر اصفهان-سال 1390

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه