محمد سلامت زاده

محمد سلامت زاده

متولد :۱۳۶۱

مدرک تحصیلی:کارشناسی نقاشی

-نمایشگاه گروهی نقاشی صداثر صد هنرمند-گالری گلستان-تهران۱۳۸۹

– نمایشگاه گروهی نقاشی -گالری آپادانا –اصفهان ۱۳۹۰

– شرکت وانتخاب اثر به عنوان اثر برگزیده-نمایشگاه فرهنگ شهروندی وهنرهای جدید-موزه هنرهای معاصر اصفهان-سال ۱۳۹۰

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه