محمدباقر ضیائی

متولد 1328_تکاب

تحصیلات :
1377- دریافت مدرک سیکل سوم از دانشگاه سوربن و پاریس VIII
1358- دریافت مدرک D.E.A دانشگاه پاریس I سوربن
1357- فوق لیسانس هنرهای تجسمی با گرایش آموزشی هنر از دانشگاه پاریس I سوربن
1356- دریافت مدرک لیسانس هنرهای تجسمی از دانشگاه پاریس VIII
1355- لیسانس هنرهای تجسمی از دانشگاه تهران
تدریس :
دانشگاه پاریس 8 – ST Denis-Vincenn
1374- مدرسه عالی بازرگانی(هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی) آوینیون فرانسه
دانشگاه تهران – دانشکده هنرهای زیبا
1380 تا کنون – مدرس دروس نظری گروه فرهنگی چارسو
1377 تا کنون – دانشگاه آزاد دانشکده هنر و معماری تهران
1380 به بعد- دانشگاه هنر تهران
نمایشگاه ها :
برگزاری نمایشگاه های انفرادی در پاریس، آوینینون، تهران، لندن، آخن و ….
شرکت در نمایشگاه های گروهی در تهران و سایر کشورها
فعالیت ها :
شرکت در نشست ها و کنفرانس های بین المللی
سازماندهی و کیوریتوری نمایشگاه های متعدد
تالیفات و ترجمه های متعدد درباره ی هنرهای رسانه ای و هنر معاصر

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه