مائده شاهمرادی

مائده_شاهمرادی
مائده شاهمرادی

متولد:1360

کارشناسی صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
کارشناس ارشد صنایع دستی دانشگاه الزهرا

سابقه تدریس :

با 12 سال سابقه‌ی تدریس

هنر آموز آموزش و پروش از سال 85
مدرس دانشگاه هنر اصفهان به عنوان حق‌التدریس
مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان به عنوان حق‌التدریس
مدرس عنوان ریاضی فیزیک و رسم فنی کنکور هنر در مؤسسه کاشانه‌هنر و آتلیه اردیبهشت

تألیف مقاله :

علمی پژوهشی
مطالعه تطبیقی نقش برجسته‌های مصری و هخامنشی در فرم بالا تنه

زمینه های تدریس :

ریاضی فیزیک
رسم فنی
مبانی هنر‌های تجسمی
حجم سازی

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه