فرید رزاقی

فرید رزاقی:
کارشناسی ارشد ارشد ارتباط تصویری
مدرس کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد هیئت علمی دانشگاه علمی کاربردی از سال ۱۳۸۳ تاکنون
شروع فعالیت آموزشی کنکور هنر از و۷۵ تا کنون به صورت مستند آموزشگاه های قلم چی آیندگان سیرنگ ،پردیس خرد و هنرستان های فنی حرفه ای نور، آزادگان ،حضرت مریم، نوآوران مائده و…
مولف و نویسنده کتاب های خلاقیت تصویری، سبز ،قلم چی، سپند ،هنر و ونوس و…