علیرضا آذر

  • دانش آموخته کارشناسی مرمت آثار تاریخی و تزئینات وابسته به معماری
  • خوشنویس با درجه ممتاز
  • طراح تزئینات داخلی و محصولات دکوراتیو
  • مدرس هنر آینه کاری به مدت هفت سال
  • مدرس دوره ی آیینه کاری دکوراتیو

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه