سهیل رضوی

سهیل رضوی
دانشجوی ادبیات نمایشی، دانشگاه هنر و معماری
همکاری و در تدریس و برگزاری
کلاس‌های نکته و تست از سال ۹۶
هنرستان دخترانه سلاسه کرج (کانون فرهنگی آموزش)
آموزشگاه پژوهندگان کرج (کانون فرهنگی آموزش)
آموزشگاه دخترانه خورشید قم
هنرستان سوره تهران

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه