کاشانه هنر – به معنی “House of the Art” – جامع ترین موسسه‌ی خصوصی هنر در اصفهان محسوب می‌شود که در شهریور ۱۳۸۶ توسط احمد رئوفی و میترا پورمعمار و با استفاده از سرمایه شخصی در اصفهان تاسیس گشت.
کاشانه هنر با تاکید بر آموزش به روش اصولی و کار آمد قصد دارد تا با به کار گیریریِ برنامه‌های آموزشی مدون و کاربردی و استفاده از اساتید با تجربه و خلاق برای علاقه مندانی که امکانه حضور در دانشگاه و تحصیل تخصصی هنر را به دست نیاوردند و یا از تحصیل دانشگاهی خود نتایج مورد نظر را کسب نکرده‌اند،راهی باشد به سوی موفقیت های هنری و شغلی.