حمید رضا شیردل

کارشناسی طراحی صنعتی
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
سابقه تدریس :
مدرس دانشگاه هنر تهران از سال ۹۳ تاکنون
مدرس دانشگاه هنر و معماری پارس از سال ۹۴ تاکنون
آموزشگاه های تهران و کرج درس ریاضی فیزیک و ترسیم فنی و نقشه کشی
تالیف کتاب:
گروه معرفی نقشه کشی صنعتی ۱
گروه مولفین ۱۰ سال کنکور هنر
مولف ۱۶ سال تدریس ترسیم فنی کنکور هنر
فعالیت هنری :
نمایشگاه دوسالانه مجسمه سازی تمدن
چندین نمایشگاه انفرادی یا گروهی عکاسی و طراحی
رتبه دوم بخش پژوهش جایزه فیروزه سال ۹۶
زمینه های تدریس نقشه کشی صنعتی ۱ دانشگاه
نقشه کشی صنعتی ۲ دانشگاه
هندسه ترسیمی ۱ و ۲دانشگاه
درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر ترسیم فنی و نقشه‌کشی کنکور هنر

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه