تخفیف ده درصدی ویژه دانش آموزان کنکوری

تخفیف ده درصدی ویژه دانش آموزان کنکوری کنکور هنر 1402 رتبه ها ر

تخفیف ده درصدی ویژه دانش آموزان کنکوری:

تخفیف ده درصدی ویژه دانش آموزان کنکوری: با توجه به تغییرات پیش آمده در روند کنکور هنر۱۴۰۲،و تاثیر یکسان تمام دروس در کارنامه ی شما ،و توجه به اینکه شما باید به تسلط کامل در تمام دروس دست پیدا کنید و این تسلط در مدت زمان کوتاه به تنهایی بسیار دشوار است.
و همینطور با توجه به تقاضای بیشتر هنرجویان با ثبت نام پکیج جامع و پکیج نکته وتست،از مزیت ده درصد تخفیف در انتخاب رشته بهره مند خواهید شد.

چراباید به تمام دروس تسلط داشته باشیم؟

در ادامه به بررسی و تحلیل کنکور هنر امسال و دونوبتی بودن آن میپردازیم.

حذف ضرایب دروس ،در کنکور چه اهمیتی در کارنامه شما خواهد داشت؟

اولبن تاثیر:

تمام دروس تخصصی دارای اهمیت یکسان خواهند شد.
بنابراین شما باید به تمام دروس اهمیت دهید.
دومین تاثیر:

در جلسه کنکور ،برای پاسخ دهی به سوالات،زمانی که درسی آسان و درسی سخت طراحی شده ،شما حتما باید به تمام سوالات آسان پاسخ دهید زیرا رقیبان شما توان پاسخ به آن را دارند در واقع کسی که تسلط برهمه دروس ندارد از رقابت اصلی جا می ماند، پس برد با کسی است که به تمام دروس تسلط خواهد داشت.و تراز ورتبه خودرا به خوبی میتواند تغییر دهد.
سومین تاثیر:

پذیرش در رشته های خاص، نیاز مند تسلط به طور خاص به طور مثال در خلاقیت موسیقی یا خلاقیت نمایشی نیست .شما باید به تمام دروس اهمیت دهید. زیرا دیگر ملاکی به اسم ضریب وجود ندارد و همه ی دروس اهمیت یکسانی دارند.

چگونه میتوان در سریع ترین حالت ممکن به تسلط کافی در تمام دروس رسید؟
(با توجه به اینکه اولین نوبت کنکور دی ماه برگزار می شود).

۱.شما به مهارت تسلط وتجربه وآشنایی و حتی پیش بینی کنکور وسوالات کنکور نیاز دارید.

 

۲.شما علاوه به تسلط در فهم دروس، باید مهارت تست زنی آموخته باشید .

 

۳.ودر آخرین مرحله به بهترین جمع بندی وارتباط بین مفاهیم یک درس بپردازید.

 

شما برای تسلط وموفقیت در یک درس در این مدت زمان کم ،به استاد هر درس نیاز دارید.استاد هر درس بهترین مشاور بهترین راهنمای شما برای رسیدن به موفقیت است.

تخفیف ده دصدی:

شما با ثبت نام پکیج جامع و پکیج نکته و تست،از مزیت ده درصد تخفیف در انتخاب رشته بهره مند خواهید شد.

پکیج کلاس های تخصصی کنکور هنر ۱۴۰۲

 

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه