منابع کتابهای درسی و غیر درسی کنکور کارشناسی 99

بوجه بندی آزمون اول میدیا 26 مهر 98

کتابهای درسی: بخش تخصصی

 • سیر هنر در تاریخ 1
 • سیر هنر در تاریخ 2
 • تاریخ هنر جهان
 • تاریخ هنر ایران
 • آشنایی با مکاتب نقاشی
 • کارگاه صنایع دستی(سفال)
 • کارگاه صنایع دستی(فلز)
 • آشنایی با بناهای تاریخی
 • آشنایی با هنرهای تجسمی
 • صنایع دستی
 • اصول و مبانی ترسیم فنی
 • مبانی هنرهای تجسمی
 • مبادی سواد بصری
 • اصول طرح و فرم و رنگ
 •  کارگاه هنر 1
 •  کارگاه هنر 1 و 2
 • کارگاه هنر 1 (چاپ قدیم)
 • کارگاه نگارگری
 • کارگاه نقاشی
 • طراحی 1
 • طراحی 2
 • پایه و اصول صفحه آرایی
 • عکاسی 1 – هنرستان – کد کتاب 3436
 • عکاسی 2 – هنرستان – کد کتاب 3437
 • چاپ دستی
 • خط در گرافیک

بخش عمومی

 • ادبیات (دهم/یازدهم/دوازدهم)
 • عربی (دهم/یازدهم/دوازدهم)
 • دین و زندگی 3و2و1
 •  زبان 3و2و1

کتابهای غیر درسی

 • خلاقیت نمایشی (راه اندیشه): نویسندگان جهان- درک تصاویر- سینما- تآتر
 • خلاقیت موسیقی (کارنامه کتاب) :تئوری موسیقی- ساز شناسی(سازهای موسیقی کلاسیک)- اصطلاحات موسیقی- تاریخ موسیقی ایران- تاریخ موسیقی کلاسیک
 •  خواص مواد (راه اندیشه مبتکران،نکات طلایی)
 • مبانی هنرهای تجسمی (محمدحسین حلیمی)
 • خط در گرافیک (راه اندیشه)
 • ریاضی و فیزیک (کارنامه کتاب)

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه