حمید رضا شیردل

کارشناسی طراحی صنعتی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی سابقه تدریس : مدرس دانشگاه هنر تهران از سال ۹۳ تاکنون مدرس…

محمد علی اکبری

محمد علی اکبریفوق لیسانس ادبیات عرب مدرس قلم چی گزینه دو گروه هنر آموزشگاه های معتبر سطح استان و دبیرستان های…

فرید رزاقی

فرید رزاقی: کارشناسی ارشد ارشد ارتباط تصویری مدرس کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد هیئت علمی دانشگاه علمی کاربردی…