پروین حیدرزاده

پروین حیدری زاده متولد 1370.عضو پیوسته انجمن تصویرگران، کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر اصفهان و کارشناسی ارشد…

سعید عبدیزدان

متولد 1371تحصیلات : کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر اصفهانتدریس : طراحی پایه تا پیشرفته نقاشی طراحی کاراکتر…

چهلستون

چهلستون کاخ چهلستون از بناهای تاریخی اصفهان است. کاخ چهل ستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه…

مسجد حکیم اصفهان

مسجد حکیم اصفهان از جمله مساجد بسيار جالب و مشهور عصر صفوي ، مسجد حکيم اصفهان است .که کاشيکاري هاي زيبا و خطوط…