اسامی رتبه‌های برتر کنکور کارشناسی 98 از کاشانه هنر

اسامی رتبه‌های برتر کنکور کارشناسی 98 از کاشانه هنر

ضمن تبریک به دانش آموزان رتبه‌های برتر کنکور هنر 98

تعدادی ار رتبه‌های برتر کاشانه هنر:

 1. مهراب مقدم شاد               رتبه 9
 2. پیام کریمی                      رتبه 10
 3. امیرحسین شیخان             رتبه 18
 4. متین باقری                       رتبه 19
 5. دلارام موسوی                   رتبه 29
 6. فاطمه محمدی                  رتبه 32
 7. نادیا سلیمانیان                  رتبه 32
 8. نگار رنجبریان                     رتبه 33
 9. امیررضا احمدی                 رتبه 42
 10. مریم دهقان‌نژاد                 رتبه 56
 11. حامد کسایی‌نسب            رتبه 83
 12. غزل شاهی محمدی         رتبه 108
 13. نسترن سفاری                 رتبه 122
 14. امیرحسین روغنی             رتبه 250
اسامی رتبه‌های برتر کنکور کارشناسی 98 از کاشانه هنر
اسامی رتبه‌های برتر کنکور کارشناسی 98 از کاشانه هنر

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه