از آماتور تا حرفه‌ای درس گفتاری از مُب ضیایی

راه و رسم هنرمند شدن

در این درس گفتار دکتر محمدباقر ضیایى به تاثیر مجموعه ای از فرصت ها و امکانات همچون عملکرد نهادها ،اقتصاد هنر و رسانه ها اشاره میکند تا روند تبدیل شدن هنرمند آماتور به یک هنرمند حرفه ای را مورد بررسى قرار دهد.

شما در این درسگفتار دیدگاههاى دکتر ضیایى را در مورد سوالات زیر مى شنوید و این موضوعات را به بحث و تبادل نظر مى گذارید:

  • هنرمند حرفه ایى کیست؟
  • رابطه متقابل یک هنرمند حرفه ایى و جامعه چگونه مى باشد؟
  • تاثیر گالرى و برگزارى نمایشگاه آثار، بر فرایند حرفه ایى شدن هنرمندان آماتور چیست؟
  • بینالها و فستیوال ها چه تاثیرى بر معرفى هنرمند دارند؟

این کارگاه در روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۹۸ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار میشود.

لینک ثبت نام

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه