احسان حقانی

احسان حقانی

احسان حقانی مقام نخست و برگزیده چهارمین جشنواره تولیدات حوزه هنرى سراسر کشور چاپ دستى  تصویر سازى ٩ مهر ١٣٩۴

شرکت در هشتمین جشنواره بین الملى هنرهاى تجسمى فجر -اسفند ٩۴

برگزیده نمایشگاه چاپ دستى ساحل عاج

برگزیده بینال چاپ ترکیه 2016

رتبه اول و برگزیده بخش آزاد دوسالانه چاپ دستى 2017

آدرس کانال تلگرام استاد احسان حقانی :

https://t.me/ehsan_khaksar_haghani

منبع : کاشانه هنر

چند نمونه از طراحی های احسان حقانی:

 

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه