اصفهان گردی

برنامه اصفهان گردى روزهاى دوشنبه هر هفته تشکیل میشه که توى اونها به همراه راهنماى رسمى گردشگرى به دیدار یکى از اماکن مهم تاریخى و فرهنگى شهرر خوبمون اصفهان میریم. شرکت توى این برنامه براى همه علاقمندان آزادهستش.

اصفهان گردی - کلیسا وانک - 6-10-95
اصفهان گردی – کلیسا وانک – ۶-۱۰-۹۵