دوره خلاقیت در طراحی پوستر – 

 

Death is not Justice / Amnesty International

این دوره زیر نظر رسول کمالی ویژه دانشجویان و علاقمندان طراحی پوستر، طراحی شده. افراد شرکت کننده در این کارگاه لازم است که دارای شناخت کافی از طراحی پوستر و آشنایی کامل به نرم افزار فتوشاپ داشته باشند

از اهداف این دوره ، آموزش کامل پروسه ی طراحی پوستر از سفارش تا اجرا میباشد . ایده تا تصویر که همزمان با آموزش روش ها ی ایده پردازی در پوستر ، مخاطب مراحل اجرای نرم افزاری را نیز فرا میگیرد

طول دوره ۲۰ساعت، ۵ جلسه ۴ ساعته . قیمت  دوره ۱۸۰هزار تومان