2

دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد هنر – ۱۳۹۵

در کاشانه

تاریخ هنر ایران و جهان:

طول دوره ۵۰ساعت

مدرسین: آقایان دکترعودباشی و میرزایی مهر

آموزش نکته به نکته تاریخ هنر ایران و جهان

نقد هنری:

طول دوره ۲۵ساعت

مدرس: دکتر تسلیمی

آموزش آرائ متفکران در باب هنر و مباحث زیبایی شناسی و فلسفه هنر

نقد ادبی:

طول دوره ۲۸ساعت

مدرس: دکتر یزدی

آموزش روشهای مختلف نقد ادبی و تئوری های ادبی

اسطوره شناسی:

طول دوره ۱۵ساعت

مدرس : دکتر تسلیمی

آشنایی با اساطیر، نمادها و نشانه ها در فرهنگ اقوام گوناگون ایران و جهان(هندوستان، مصر باستان، شرق دور، امریکای لاتین، اروپا و بین النهرین)

……………………………………………………………………………

نکته و تست تاریخ هنر جهان :

طول دوره ۸ ساعت

مدرس : دکتر میرزایی مهر

نکته و تست تاریخ هنر:

طول دوره ۱۵ ساعت

مدرس : دکتر عودباشی

نکته و تست نقد هنری :

طول دوره ۸ ساعت

مدرس : دکتر تسلیمی

نکته و تست نقد ادبی :

طول دوره ۶ ساعت

مدرس : دکتر یزدی

……………………………………………………………………………

برای کسب اطلاعات بیشتر با کاشانه هنر تماس بگیرید.

۳۶۶۱۲۱۴۱