نام دوره

مدرس

طول دوره

تاریخ شروع

قیمت دوره

ظرفیت

دوره طراحی اسکیس ارشد معماری

نوید طاهری

۱۰ جلسه ۴ ساعته

اسفند ۹۳

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حداکثر ۱۵ نفر

با توجه به رقابت فراوانی که در سالهای اخیر در حوزه تحصیلات تکمیلیِ گروه معماری به چشم می خورد و به سبب فراوانی منابع و عدم تمرکز در زمینه مرحله عملی کنکور ارشد نیاز به برگزاری دوره های تخصصی جهت ارتقا سطح عملی و تئوری دانشچویان معماری در حوزه تحصیلات تکمیلی به چشم می خورد

روندی که در گزینش دانشجویان کارشناسی ارشد معماری از سال ۱۳۸۳ اتخاذ گردید تا کنون ادامه یافته است منتهی مراتب در نحوه امتیاز دهی و نحوه نگرش و برخورد داوران با آثار دانشچویان تغییر رویه شایان ذکری به چشم می خورد که مطلب مذکور را می توان بدین شکل تفسیر نمود

توجه به پروسه از سوال تا پاسخ در آزمون عملی سالهای اخیر ارزشی دوچندان یافته است و برخلاف گذشته تنها توجه به پاسخ و توانایی ارائه طرح نمی تواند امتیاز بالایی را برای دانشجویان به همراه داشته باشد

گروه آموزش طراحی معماری کاشانه هنر بر این است که با برگذاری دوره عالی آموزش اسکیس کنکور ارشد معماری بر زمینه های تئوریکِ  دست یافتن به پاسخ مناسب جهت موضوعات آزمون راه حل مناسب و مقتضی ارایه دهد. این دوره به همراه تاکید بر توانایی های تکنیکال و فنی،  بر قابلیت های فردی و رویکرد واگرا بین آثار هنرجویان اسرار دارد و روش هدایت کارگاه به سمت پاسخ دهی های خلاقه براساس اصول  طراحی معماری خواهد بود

دوره طراحی اسکیس ارشد معماری

تمرکز بیشتر این دوره بر روند و نحوه طراحی معماری است که در غالب فهم صحیح و تعریف صورت مساله و مراحل رسیدن به جواب مساله می باشد که در این میان مراحل پروسه طراحی به ترتیب ذیل می تعریف شده:

اول- تعریف موضوع و تحلیل زمینه شکل گیری طرح

دوم- طراحی برنامه فیزیکی طرح

سوم- سازماندهی حیطه های مختلف روابط فضایی و عملکردی

چهارم- پرورش ایده طراحی و انتخاب فرم مناسب

پنجم- طراحی پلان مقطع و حجم  اثر با توجه به دیاگرامهای پیش گفته و مفاهیم طراحی که در نهایت منجر به شکل گیری یک اثر معمارانه می گردد.

مدرس: نوید طاهری

نمونه کار