دوره آمورشی جامعه مدرن و هنر با آرش حسنپور

 

 • چرا شخصیت های مشهور در حراج های آثار هنری حاضر می‌شوند و بعضا به خرید آثارهنری می پردازند؟

 • موسیقی عامه‌ پسند چه ویژگی‌هایی دارد؟ و چرا ژانر های موسیقی مدام تغییر می کنند؟

 • دیجیتالی شدن عکاسی بر تجربه‌ی ما از جهان تصاویر چه پیامدی داشته است؟

 • دگرگونی های اجنماعی در دنیای مدرن چگونه در آثار هنری تاثیر گذاردند؟

در دوره‌ی آموزشی جامعه مدرن و هنر تلاش خواهم کرد تا با معرفی مفاهیم بنیادین جامعه‌شناسی و تشریح برخی نظریات متفکران علوم اجتماعی، دنیای هنر و تحولات آن‌ را توصیف، تفسیر و تبیین سازم و آنگاه پرسش‌هایی نظیر سوالات فوق به بحث گذارده شده و در قالبی گفتگویی بدان پاسخ داده شود. و البته محقق شدن این هدف جز با مشارکت فعالانه‌ی شرکت کنندگان در جلسات صورت نخواهد پذیرفت.

rauschenberg

Kennedy, Robert Rauschenberg, Pop Art, Mixed Media

Kennedy Robert Rauschenberg

Kennedy, Robert Rauschenberg, Pop Art, Mixed Media

در این دوره‌ به اتفاق هم عناوین زیر را مورد مطالعه خواهیم داد:

 • اجتماع یا جامعه؛ ظهورِ کلان‌شهر
 • قشربندی اجتماعی؛ از مفهوم طبقه تا پایگاه اجتماعی (مرور اجمالی نظریات کارل مارکس و ماکس وبر) 
 • هنر مارکسیستی و هنر بورژوازی
 • فاجعه‌ی فرهنگ و ابژه‌های هنری (نظریه‌ی فرهنگی جورج زیمل)
 • پایگاه و نقش؛ جهان به مثابه صحنه‌ی نمایش
 • صنعت فرهنگ و هنرِ عامه‌پسند (نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت)
 • اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی؛ تکثیر مونالیزا (نظریه والتر بنیامین)
 • اعتبار اجتماعی و مصرف هنری (نظریه وبلن)
 •  هنر در انتخاب‌های زندگی روزمره (نظریه بوردیو)
 •  من و خودم؛ سلفی به مثابه یک پدیده‌ی اجتماعی

 

این دوره برای کلیه محققان، پژوهش‌گران، هنرمندان و کسانی که دل‌مشغولی تفکر اجتماعی و مقولات هنری را داشته باشند، مفید، کاربردی و جذاب خواهد بود.

آرش حسنپور