با ارسال یک پیام کوچک به خانواده بزرگ کاشانه هنر بپیوندید


کاشانه هنر در جهت ارتقاع سطح کیفی خدمات خود اقدام به دریافت شماره تلفن های متقاضیانِ جهت عضویت در سیستم پیام کوتاه کاشانه هنر نموده است.

شما می توانید از طریق ارسال کد ۱  به شماره ۳۰۰۰۶۰۱۶۲۷۷۰۴۷ عضو سیستم پیام کوتاه کاشانه هنر شوید.

در حال حاضر بیش از ۶۰۰۰ نفر از این خدمت استفاده می کنند.