گرافیک

امیر رضائی
متولد ۱۳۶۲ اصفهان

گرافیک - امیر رضایی

امیر رضایی

 • کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر تهران
 • کارشناسی ارشد  از دانشگاه تربیت مدرس
 • راه یافته به نخستین جشنواره و همایش طراحی دکتر سندوزیری،پاییز ۱۳۸۶
 • رتبه دوم جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران در بخش پوستر ۱۳۹۰
 • راه یافته به هفدهمین دو سالانه بین المللی پوستر لاهتی فنلاند،۲۰۰۹
 • راه یافته به بیست و دومین دوسالانه بین المللی پوستر ورشو لهستان،۲۰۱۰
 • پوستر منتخب در سیزدهمین دو سالانه بین المللی پوستر تئاتر ژشوف لهستان،۲۰۱۱
 • راه یافته به بیست و سومین دو سالانه بین المللی پوستر ورشو لهستان،۲۰۱۲
 • شرکت در چندین نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی
 • مدیر هنری چمپکس
 • مدیر هنری بالاس

   آثار هنرمند : 

  گرافیک - پوستر مرثیه ای برای دلقک

  پوستر مرثیه ای برای دلقک

  گرافیک - پوستر کافه پولشری

  پوستر کافه پولشری