قیمت دوره به تومان

تاریخ شروع طول دوره مدرس

نام دوره

۲۰۰۰۰۰

اسفند ۹۲

در ۱۰ جلسه ۳ ساعته

احمد رئوفی

کارگاه طراحی مقدماتی ویژه کنکور ارشد نقاشی،تصویر سازی و انیمیشن

۴۵۰۰۰۰

تیر ۹۳

  در ۱۰جلسه۴ساعته

احمد رئوفی

آمادگی آزمون عملی نقاشی دانشگاه آزاد

۴۵۰۰۰۰

اردیبهشت ۹۳

در۱۰جلسه۴ساعته

احمد رئوفی

آمادگی آزمون عملی نقاشی دانشگاه دولتی

۴۵۰۰۰۰

تیر ۹۳

در۸ جلسه ۴ ساعته

م.علی کریمی پور

آمادگی آزمون عملی گرافیک دانشگاه آزاد

۶۰۰۰۰۰

اردیبهشت ۹۳

در۱۰جلسه ۴ ساعته

م.علی کریمی پور

آمادگی آزمون عملی گرافیک دانشگاه دولتی

۴۰۰۰۰۰

اردیبهشت۹۳

در۴جلسه ۴ساعته

+ ۴ جلسه ۴ ساعته

ا.نیکانپور

و م. پورمعمار

آمادگی آزمون عملی تصویر سازی

 ۴۵۰۰۰۰

اردیبهشت۹۳

 در۴جلسه ۴ساعته+ ۴ جلسه ۴ ساعته  گروه اساتید

آمادگی آزمون عملی انیمیشن دانشگاه دولتی

ورود به صفحه دوره های تئوری کارشناسی ارشد

 

 • طراحی مقدماتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد نقاشی. تصویرسازی.انیمیشن -

 •          (درحال ثبت نام)


بدلیل اینکه در بین شرکت کنندگان آزمون عملی کارشناسی ارشد افرادی هستند که طراحی پایه و یا طراحی فیگور مناسبی برای آزمون کارشنای ارشد ندارند، کاشانه هنر این دوره را طراحی کرده تا این عزیزان با هر توانی که دارند و در هر سطحی که طراحی می کنند با شرکت در این دوره به توانایی بیشتر و آمادگی کامل تری برای شرکت در دوره های تخصصی رشته های دیگر شرکت کنند.

.این دوره مناسب برای  گروه های نقاشی، انیمیشن و تصویر سازی طراحی شده است

مدرس: احمدرئوفی

 طول دوره۱۰جلسه ۳ ساعته. قیمت دوره ۲۰۰ هزار تومان

.

 • آمادگی آزمون عملی نقاشی ویژه دانشگاه آزاد -

.

 

همانند دوره طراحی مقدماتی این دوره نیز به عنوان یکی از روش های آمادگی برای شرکت در دوره های تخصصی و استفاده بهینه ازززمان می باشد.  شرکت کنندگان در این دوره با مواردی مانند: ترکیب رنگ، هارمونی رنگ، پلان بندی رنگ و کمپوزیسیون رنگی آشنا می شوند؛ که کمک می کند در دوره های تخصصی برای گروههای تصویر سازی، نقاشی و ارتباط تصویری(گرافیک) با توان کاملی شرکت کنند

شرکت در این دوره برای افرادی که از رشته ای غیر مرتبط مایل به حضور در آزمون عملی ارشد را دارند و یا از تجربه رنگ کمی بهره می برند سفارش می شود

مدرس: احمدرئوفی

طول دوره ۱۰ جلسه ۴ ساعته. قیمت دوره ۴۵۰ هزار تومان

 

 • آمادگی آزمون عملی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه های دولتی -

 • (درحال ثبت نام)

دوره آمادگی آزمون عملی نقاشی شامل ۱۲ جلسه طراحی و نقاشی ۴ ساعته  با استاد احمد رئوفی می باشد.  در دوره طراحی، آموزش طراحی از فیگور و شناخت آناتومی وسپس طراحی ذهنی و قراردادن فیگور در کادر و ترکیب آن با محیط وانتخاب زاویه دید و نهایتا ایجاد بیان در طراحی صورت خواهد گرفت و دردوره رنگ این توانایی ها درجهت تکمیل کار، برخورد با موضوع، ارائه تکنیک رنگ، ترکیب بندی رنگی و جمع بندی کار استفاده خواهد شد.

طول دوره ۱۰ جلسه ۴ ساعته. قیمت دوره ۴۵۰ هزار تومان

شرکت کنندگان در این دوره از کارگاه های جنبی کلوپ آزاد طراحی فیگور به صورت آزاد برای افزایش ساعات تمرین وآمادگی حداکثری تا آزمون بهره خواهند برد

عزیزانی که در موضوع طراحی دارای توانایی کافی نمی باشند لازم است قبل از شرکت در این برنامه برای بازدهی بیشتر، در دوره طراحی مقدماتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد شرکت نمایند

طول دوره ۱۰جلسه ۳ ساعتهقیمت دوره ۲۰۰ هزار تومان

 

 • آمادگی آزمون عملی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری(گرافیک) ویژه دانشگاه های دولتی -

 • و دوره ویژه دانشگاه آزاد

 • (درحال ثبت نام)

ا

این دوره برای دانشگاه آزاد شامل ۸ جلسه چهار ساعته و برای دانشگاههای دولتی شامل ۱۰ جلسه چهارساعته با آقای محمد کریمی پور است. در این دوره مباحث خلاقیت و بیان تصویری، نمادشناسی، طراحی نشانه و لی اوت، مباحث تایپوگرافی، تکنیک های ارائه پروژه و نکته های موفقیت در آزمون ویژه رویکرد های داوران دانشگاه های دولتی ارائه خواهد شد.

طول دوره ویژه دولتی ۱۰ جلسه ۴ ساعته، شروع دوره اردیبهشت ۹۳ پایان تیر ۹۳،قیمت دوره ۶۰۰ هزار تومان

طول دوره ویژه آزاد ۸ جلسه ۴ ساعته، شروع دوره تیر ۹۳ پایان مرداد ۹۳،قیمت دوره  ۴۵۰ هزار تومان

مدرس: م.علی کریمی پور

 

 • آمادگی آزمون عملی کارشناسی ارشد تصویر سازی ویژه دانشگاههای دولتی -

 • (درحال ثبت نام)


تدریس این دوره با جناب دکتر نیکانپور و سرکار خانم پورمعمار خواهد بود. در این دوره مباحث خلاقیت و بیان تصویری، رابطه متن و تصویر، طراحی جلد، طراحی عنوان، نمادشناسی، طراحی شخصیت، تکنیک های ارائه پروژه و نکته های موفقیت در آزمون خدمت هنرجویان ارائه خواهد شد.

طول دور۸ جلسه۴ ساعته.قیمت ۴۰۰ هزار تومان

عزیزانی که در موضوع طراحی دارای توانایی کافی نمی باشند لازم است قبل از شرکت در این برنامه برای بازدهی بیشتر، در دوره طراحی مقدماتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد زیر نظر استاد احمد رئوفی شرکت نمایند

 طول دوره ۱۰جلسه ۴ ساعتهقیمت دوره ۲۰۰ هزار تومان

 • آمادگی آزمون عملی کارشناسی ارشد انیمیشن ویژه دانشگاه دولتی -

 • (درحال ثبت نام)

 

 •  

این دوره شامل ۸ جلسه چهار ساعته با آقای نوزادیان خواهد بود. در این دوره مباحث شناخت آناتومی، کانسپت، طراحی شخصیت، طراحی استوری بورد، انیمیت کردن، و نکته های موفقیت در آزمون با توجه به معیارهای سنجش داوران خدمت هنرجویان ارائه خواهد شد.

طول دوره ۸ جلسه ۴ ساعته، شروع دوره اردیبهشت ۹۳ پایان تیر ۹۳، شهریه ۴۵۰ هزار تومان

عزیزانی که در موضوع طراحی دارای توانایی کافی نمی باشند لازم است قبل از شرکت در این برنامه برای بازدهی بیشتر، در دوره طراحی مقدماتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد زیر نظر استاد احمد رئوفی شرکت نمایند.

طول دوره ۱۰ جلسه ۴ ساعته ، قیمت دوره ۲۰۰ هزار تومان

 

ارتباط با کاشانه هنر